Huvudbild för SEE Hållbarhetsvecka 2023

Välkommen till SEE Hållbarhetsvecka 
16-22 september 2024

Vi lever i en tid som började för länge sedan: här uppe i norr ungefär då inlandsisen försvann. Sten-, järn- och bronsålder har passerats liksom vikinga- och medeltid. Jordbruk, skogsbruk och renskötsel har initierats och varit betydligt mer centralt än idag. Vi har genomgått en industrialisering där metallutvinning och vattenkraftsutbyggnad var i fokus, sådana näringar som bidragit till utveckling både i och utanför vår nordliga sfär. Vi har upplevt ett folkhem där trygghet och likvärdighet tog plats. Idag så befinner vi oss i en fragmenterad värld, med digitaliserade samhällen där individuella framgångar räknas högt, på bekostnad av naturens resurser som armas ut och att en allt högre andel människor inte mår bra. Hur blev det så här?  

Under SEE, Västerbottens hållbarhetsvecka, försöker vi ta vara på de hållbarhetskunskaper som vi redan har, så att vi kan bli många som applicerar dem i praktiken. I år kommer hållbarhetsveckan att fokusera både på det storskaliga och på det lilla. Veckan kommer att inledas med ett Agenda 2030 forum där samhällsomvandlingen i norr och faktumet att vi behöver bli åtminstone 100 000 fler kommer att diskuteras brett utifrån ekonomiska, sociala, infrastrukturella och tekniska perspektiv. Olika drivkrafter, möjligheter och målkonflikter kommer att belysas. 

Varje dag under hållbarhetsveckan kommer även en mängd aktiviteter att genomföras runt om i länet, för att sprida kunskap och goda exempel om hållbarhet. Det kommer till exempel finnas möjlighet att lära sig mer om hållbara livsstilar och självhushållning då sund konsumtion, svinnsmart mat och lappa och laga tar plats på olika event. Det kommer att genomföras föredrag om sambanden mellan klimat och hälsa samt om sådan hållbarhet där hela människor står i fokus. Vill man veta mer om historien före att våra norrländska städer tog plats kommer ett utomhusföredrag att belysa landskapsutvecklingen ur ett tusenårigt perspektiv. 

I denna tid, då det verkar som att behovet av att stävja oroligheter och sprida hopp är oändligt stort, känns det som om SEE hållbarhetsveckan är viktigare än någonsin. I år är hållbarhet inte heller längre något nyckfullt eller något modeord utan vår framtid.

Varmt välkomna till den 16:e hållbarhetsveckan önskar vi i SEE-veckans ledningsgrupp!

Vad är SEE hållbarhetsvecka?

SEE hållbarhetsvecka vill låta dig känna, prata, smaka, utmana, utveckla och nätverka hållbart under en hel vecka eller bara en kort stund. Veckan formas av en mångfald av deltagande aktörer som bidrar med sina livskraftiga, kreativa och goda exempel på hållbar utveckling.

SEE hållbarhetsvecka leds av en ledningsgrupp bestående av följande parter: Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun samt Nolia AB. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling. I grund och botten handlar veckan om att:

  • Uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling
  • Ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang
  • Sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete.

Återbrukstävling

Återbruka och vinn en natt på Granö Beckasin! 

Har du gjort om ett traktordäck till en loungesoffa, en kratta till glashållare eller konservburkar till blomvaser? Nu är det dags för dig att visa upp dina återbruksalster! Inget är för stort eller för litet att visas upp. Förutom chansen att vinna fina priser så kan vi inspirera varandra till att återbruka mera. 
Priser:
▪︎ Förstapris är en natt på Granö Beckasin i ett av fågelnästena, värde cirka 6.000 kr! 
▪︎ Bland övriga bidrag lottar vi ut tio stycken presenter.

Läs mer hur tävlingen går till här


Kolla in vår egen YouTube-kanal:

Allmänt om att delta

Att delta i SEE hållbarhetsvecka är kostnadsfritt. Eventuella kostnader för egna aktiviteter ansvarar ni som arrangör för.

Visa upp det ni redan gör inom ramen för hållbar utveckling. Goda exempel är till för att uppmärksammas och spridas.

Skapa nya arrangemang som främjar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Dela med dig av din kunskap och inspirera andra till att leva och agera mer hållbart.