Huvudbild för SEE Hållbarhetsvecka 2023

Dagens rätt: (O)jämlika villkor i arbetslivet – Mångfald och icke-diskriminering i äldreomsorgen

Område: Hela Västerbotten

Mänskliga rättigheter är ett åtagande som rör hela den offentliga förvaltningen. Till stor del förverkligas människors rättigheter i kommunal och regional verksamhet. Med utgångspunkt i granskningen av hur Sverige lever upp till sina åtaganden om mänskliga rättigheter lyfter vi i denna föreläsningsserie upp aktuella utmaningar på lokal och regional nivå.

Seminarieserien genomförs i samverkan mellan Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län.