Huvudbild för SEE Hållbarhetsvecka 2023

Varför är den nära relationen så viktig för oss?

Föreläsare: Per-Ingvar Hamrin

Område: Vännäs

Frukost där Per-Ingvar Hamrin kommer att förmedla kunskap om hur samspelet i våra nära relationer uppstår från tidig ålder och hur det samspelet blir till. På vilket sätt det sedan tar sig uttryck i den nära vuxenrelationen; känslornas budskap; Vad som egentligen sker under ytan eller bakom beteendet, dvs på omedveten nivå, i mig och min partner, mina nära relationer. Han delar denna kunskap både genom teori och konkret vardagsexempel.


Hur kan vi utifrån den kunskapen förstå oss själva och vår partner och nära relationer bättre?

Aktivitet datum

Lördag

Adress till aktiviteten

Missionskyrkan, Norrlandsgatan 11, Vännäs

Föreläsare

Per-Ingvar Hamrin Föreläsare

Auktoriserad familjerådgivare

Per-Ingvar Hamrin, auktoriserad familjerådgivare sedan 25 år, arbetat inom många områden som handledare inom sjukvård, kriminalvård, utbildat inom försvarsmakten, kurser för parrelationer och jourhavande präst.