Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Sanoma Utbildning

Sanoma Utbildning Utställare

C05:11

Kategori

Läromedel
Specialpedagogik

Presentation
Sanoma Utbildning är ett av Sveriges ledande läromedelsförlag och vår vision är att möjliggöra för lärare att på bästa sätt hjälpa varje elev att nå sin fulla potential. Våra läromedel engagerar, ger bättre resultat och underlättar vardagen i skolan.
Utgivningen sträcker sig från förskolan, hela vägen upp till universitet och högskola.

På årets Skolforum visar vi både våra traditionella läromedel men även nya, digitala verktyg såsom Bingel - digital ö-värld för färdighetsträning åk 1-6 och Lexia Provia - hjälper dig att hitta och hjälpa elever med dyslexi.

Kontaktinformation

Telefon

08-587 642 00

Adress

Box 30091

104 25 Stockholm

Sverige

Representanter

Alexandra Renner Utställare

Sanoma Utbildning

Anna-Karin Nyström Utställare

Sanoma Utbildning

Anna-Lena Häggström Utställare

Sanoma Utbildning

Christer Carlberg FöreläsareUtställare

Sanoma Utbildning

Daniel Ternberg Utställare

Sanoma Utbildning

Profilbild för Emelie Reuterswärd

Emelie Reuterswärd Utställare

Redaktör
Sanoma Utbildning

Emma Ackebo Bäcker Utställare

Förlagsredaktör
Sanoma Utbildning

Fredrik Enander Utställare

Sanoma Utbildning

Profilbild för Helena Klinc

Helena Klinc Utställare

Sanoma Utbildning

Helena Fridström Utställare

Sanoma Utbildning

Ingela Bengtsson Utställare

Sanoma Utbildning

Jenny Ann Ax:son Johnson Utställare

Affärsutvecklingschef
Sanoma Utbildning

Jerker Bengtsson Utställare

Sanoma Utbildning

Lars Alberthson Utställare

Förläggare
Sanoma Utbildning

Profilbild för Lena Bjessmo

Lena Bjessmo Utställare

Redaktör
Sanoma Utbildning

Lena Höglund Utställare

Sanoma Utbildning

Lilian Andersson Utställare

Sanoma Utbildning

Ludvig Engellau Utställare

Marknadsförare
Sanoma Utbildning

Madde Nevalainen Utställare

Sanoma Utbildning

Madeleine Shemweta Utställare

Sanoma Utbildning

Malin Gaimer Utställare

Sanoma Utbildning

Maria Landin Utställare

Sanoma Utbildning

Maria Renck Utställare

Sanoma Utbildning

Marianne Sjöberg Utställare

Sanoma Utbildning

Martin Sandberg Utställare

Sanoma Utbildning

Martin Povlsen Utställare

Sanoma Utbildning

Mia Söderberg Utställare

Sanoma Utbildning

Mikaela Norlander Utställare

Marknadsförare
Sanoma Utbildning

Mona Michanek Utställare

Marknadsförare
Sanoma Utbildning

Olof Edblom Utställare

Sanoma Utbildning

Oskar Lindmark Utställare

Sanoma Utbildning

Per Olsson Utställare

Redaktör
Sanoma Utbildning

Pia Ersmark Utställare

Redaktör Ma/NO
Sanoma Utbildning

Robin Björkman Utställare

Sanoma Utbildning

Profilbild för Susann Jansson

Susann Jansson Utställare

Sanoma Utbildning

Susanne Enblom Utställare

Sanoma Utbildning

Susanne Risberg Utställare

förlagsredaktör
Sanoma Utbildning

Torun Mellin Utställare

Sanoma Utbildning

Ulf Ivarsson Utställare

Sanoma Utbildning

Profilbild för Åsa Möllergren

Åsa Möllergren Utställare

Förlagsredaktör
Sanoma Utbildning