Header image for Skolforum 2016
Profile image for Sanoma Utbildning

Sanoma Utbildning Exhibitor

C05:11

Category

Läromedel
Specialpedagogik

Presentation
Sanoma Utbildning är ett av Sveriges ledande läromedelsförlag och vår vision är att möjliggöra för lärare att på bästa sätt hjälpa varje elev att nå sin fulla potential. Våra läromedel engagerar, ger bättre resultat och underlättar vardagen i skolan.
Utgivningen sträcker sig från förskolan, hela vägen upp till universitet och högskola.

På årets Skolforum visar vi både våra traditionella läromedel men även nya, digitala verktyg såsom Bingel - digital ö-värld för färdighetsträning åk 1-6 och Lexia Provia - hjälper dig att hitta och hjälpa elever med dyslexi.

Contact information

Phone

08-587 642 00

Address

Box 30091

104 25 Stockholm

Sweden

Representatives

Alexandra Renner Exhibitor

Sanoma Utbildning

Anna-Karin Nyström Exhibitor

Sanoma Utbildning

Anna-Lena Häggström Exhibitor

Sanoma Utbildning

Christer Carlberg LecturerExhibitor

Sanoma Utbildning

Daniel Ternberg Exhibitor

Sanoma Utbildning

Profile image for Emelie Reuterswärd

Emelie Reuterswärd Exhibitor

Redaktör
Sanoma Utbildning

Emma Ackebo Bäcker Exhibitor

Förlagsredaktör
Sanoma Utbildning

Fredrik Enander Exhibitor

Sanoma Utbildning

Profile image for Helena Klinc

Helena Klinc Exhibitor

Sanoma Utbildning

Helena Fridström Exhibitor

Sanoma Utbildning

Ingela Bengtsson Exhibitor

Sanoma Utbildning

Jenny Ann Ax:son Johnson Exhibitor

Affärsutvecklingschef
Sanoma Utbildning

Jerker Bengtsson Exhibitor

Sanoma Utbildning

Lars Alberthson Exhibitor

Förläggare
Sanoma Utbildning

Profile image for Lena Bjessmo

Lena Bjessmo Exhibitor

Redaktör
Sanoma Utbildning

Lena Höglund Exhibitor

Sanoma Utbildning

Lilian Andersson Exhibitor

Sanoma Utbildning

Ludvig Engellau Exhibitor

Marknadsförare
Sanoma Utbildning

Madde Nevalainen Exhibitor

Sanoma Utbildning

Madeleine Shemweta Exhibitor

Sanoma Utbildning

Malin Gaimer Exhibitor

Sanoma Utbildning

Maria Landin Exhibitor

Sanoma Utbildning

Maria Renck Exhibitor

Sanoma Utbildning

Marianne Sjöberg Exhibitor

Sanoma Utbildning

Martin Sandberg Exhibitor

Sanoma Utbildning

Martin Povlsen Exhibitor

Sanoma Utbildning

Mia Söderberg Exhibitor

Sanoma Utbildning

Mikaela Norlander Exhibitor

Marknadsförare
Sanoma Utbildning

Mona Michanek Exhibitor

Marknadsförare
Sanoma Utbildning

Olof Edblom Exhibitor

Sanoma Utbildning

Oskar Lindmark Exhibitor

Sanoma Utbildning

Per Olsson Exhibitor

Redaktör
Sanoma Utbildning

Pia Ersmark Exhibitor

Redaktör Ma/NO
Sanoma Utbildning

Robin Björkman Exhibitor

Sanoma Utbildning

Profile image for Susann Jansson

Susann Jansson Exhibitor

Sanoma Utbildning

Susanne Enblom Exhibitor

Sanoma Utbildning

Susanne Risberg Exhibitor

förlagsredaktör
Sanoma Utbildning

Torun Mellin Exhibitor

Sanoma Utbildning

Ulf Ivarsson Exhibitor

Sanoma Utbildning

Profile image for Åsa Möllergren

Åsa Möllergren Exhibitor

Förlagsredaktör
Sanoma Utbildning