Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Lärares yrkesetik

Lärares yrkesetik Utställare

C08:09

Presentation
I juni 2001 antog Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt yrkesetiska principer för lärare.

Lärarnas Yrkesetiska Råd startade sitt arbete i november 2007 och grundades av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Rådets ledamöter består av lärare från bägge organisationerna samt forskare.

Lärare bär, befäster och breddar ett demokratiskt synsätt i sin yrkesutövning. Det ställer krav på en hög medvetenhet om läraryrkets etiska dimensioner.

Lärares yrkesetiska råd ska verka för detta genom att främja och stödja:
- Ökad kunskap om lärares yrkesetiska frågor
- Kontinuerliga yrkesetiska diskussioner
- Utvecklandet av ett gemensamt yrkesspråk
- Lärares röst i debatten
- En utveckling och revidering av lärares yrkesetiska principer

Kontaktinformation

Telefon

08-613 27 00

Adress

Box 3529

103 69 Stockholm

Sverige

Representanter

Anna Thor Utställare

Lärares yrkesetik

Anna Jädel-Holst Utställare

Lärares yrkesetik

David Lifmark Utställare

Lärares yrkesetik

Eva Lindqvist Utställare

Lärares yrkesetik

Jesper Rehn Utställare

Lärares yrkesetik

Johan Thörnroth Utställare

Lärares yrkesetik

Lars Svensson Utställare

Lärares yrkesetik

Profilbild för Sten Hagberg

Sten Hagberg Utställare

Leg. lärare
Lärares yrkesetik

Susanna Sjögren Utställare

Lärares yrkesetik

Susanne Linnér Utställare

fil dr
Lärares yrkesetik

Therese Nahlbom Utställare

Lärares yrkesetik

Åsa Dahlberg Utställare

Lärares yrkesetik