Header image for Skolforum 2016
Profile image for Lärares yrkesetik

Lärares yrkesetik Exhibitor

C08:09

Presentation
I juni 2001 antog Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt yrkesetiska principer för lärare.

Lärarnas Yrkesetiska Råd startade sitt arbete i november 2007 och grundades av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Rådets ledamöter består av lärare från bägge organisationerna samt forskare.

Lärare bär, befäster och breddar ett demokratiskt synsätt i sin yrkesutövning. Det ställer krav på en hög medvetenhet om läraryrkets etiska dimensioner.

Lärares yrkesetiska råd ska verka för detta genom att främja och stödja:
- Ökad kunskap om lärares yrkesetiska frågor
- Kontinuerliga yrkesetiska diskussioner
- Utvecklandet av ett gemensamt yrkesspråk
- Lärares röst i debatten
- En utveckling och revidering av lärares yrkesetiska principer

Contact information

Phone

08-613 27 00

Address

Box 3529

103 69 Stockholm

Sweden

Representatives

Anna Thor Exhibitor

Lärares yrkesetik

Anna Jädel-Holst Exhibitor

Lärares yrkesetik

David Lifmark Exhibitor

Lärares yrkesetik

Eva Lindqvist Exhibitor

Lärares yrkesetik

Jesper Rehn Exhibitor

Lärares yrkesetik

Johan Thörnroth Exhibitor

Lärares yrkesetik

Lars Svensson Exhibitor

Lärares yrkesetik

Profile image for Sten Hagberg

Sten Hagberg Exhibitor

Leg. lärare
Lärares yrkesetik

Susanna Sjögren Exhibitor

Lärares yrkesetik

Susanne Linnér Exhibitor

fil dr
Lärares yrkesetik

Therese Nahlbom Exhibitor

Lärares yrkesetik

Åsa Dahlberg Exhibitor

Lärares yrkesetik