Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Only For Heroes AB

Only For Heroes AB Utställare

C08:39

Kategori

Läromedel
Material till förskola
Specialpedagogik

Presentation
Only for Heroes är återförsäljare och tillverkare av specialpedagogiska läromedel, material och hjälpmedel för barn och ungdomar med särskilda behov. Genom att tillhandahålla handplockade verktyg för inlärning, gör vi inlärningen rolig, och hjälper till att ge alla barn och ungdomar möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar.

Only for Heroes fokuserar särskilt på barn och ungdomar med språkstörning, dyslexi, autismspektrumstörningar, AD(H)D, dyskalkyli, och långsam inlärning. Vi har också många hjälpmedel som underlättar språkinlärningen för nyanlända eller för den som har svenska som andraspråk. .

Kontaktinformation

Adress

Kronobergsgatan 17

112 33 Stockholm

Sverige

Representanter

anna Zällh Vahlquist Utställare

Only For Heroes AB

Profilbild för Anna-Karin Arnald

Anna-Karin Arnald Utställare

VD, Grundare och Logoped
Only For Heroes AB

Linda McCluskey Utställare

leg. logoped
Only For Heroes AB

Miriam Körner Utställare

Projektledare, IT
Only For Heroes AB