Header image for Skolforum 2016
Profile image for Only For Heroes AB

Only For Heroes AB Exhibitor

C08:39

Category

Läromedel
Material till förskola
Specialpedagogik

Presentation
Only for Heroes är återförsäljare och tillverkare av specialpedagogiska läromedel, material och hjälpmedel för barn och ungdomar med särskilda behov. Genom att tillhandahålla handplockade verktyg för inlärning, gör vi inlärningen rolig, och hjälper till att ge alla barn och ungdomar möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar.

Only for Heroes fokuserar särskilt på barn och ungdomar med språkstörning, dyslexi, autismspektrumstörningar, AD(H)D, dyskalkyli, och långsam inlärning. Vi har också många hjälpmedel som underlättar språkinlärningen för nyanlända eller för den som har svenska som andraspråk. .

Contact information

Address

Kronobergsgatan 17

112 33 Stockholm

Sweden

Representatives

anna Zällh Vahlquist Exhibitor

Only For Heroes AB

Profile image for Anna-Karin Arnald

Anna-Karin Arnald Exhibitor

VD, Grundare och Logoped
Only For Heroes AB

Linda McCluskey Exhibitor

leg. logoped
Only For Heroes AB

Miriam Körner Exhibitor

Projektledare, IT
Only For Heroes AB