Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Tekniska museet

Tekniska museet Utställare

C03:08

Kategori

Kompetensutveckling/Universitet/högskolor
Kultur
Specialpedagogik
Sport- och lek

Presentation
På Tekniska museet i Stockholm står kreativitet, nyfikenhet och problemlösning i fokus. Till oss kommer du och dina elever på ett bokat skolprogram eller på egen hand, ta då
gärna hjälp av våra lärarhandledningar och elevuppgifter.

Tekniska museets skolprogram ska vara:
- Roliga: Genom utmaningar som väcker lust med annorlunda metoder och material.
- Intressanta: Med workshops och visningar som bygger på elevnära exempel.
- Relevanta: Genom att det är aktuellt och tydligt kopplat till läroplanerna för olika åldrar och skolformer.

Besök vår webbsida för att se hela utbudet av skolprogram, här kan du även enkelt boka program för dig och din klass www.tekniskamuseet.se/skola

Kontaktinformation

Representanter

Alfred Grimlund Utställare

Tekniska museet

Britta Isaksson Bergholm Utställare

Tekniska museet

Christopher Einarsson Utställare

Museipedagog
Tekniska museet

Daniella Ås Utställare

Tekniska museet

Elin Örnberg Utställare

Tekniska museet

Eva Gustafson Utställare

Tekniska museet

Johanna Hedgårdh Utställare

Tekniska museet

Lotta Oudhuis Utställare

Tekniska museet

Tomas Ribba Utställare

Tekniska museet