Header image for Skolforum 2016
Profile image for Tekniska museet

Tekniska museet Exhibitor

C03:08

Category

Kompetensutveckling/Universitet/högskolor
Kultur
Specialpedagogik
Sport- och lek

Presentation
På Tekniska museet i Stockholm står kreativitet, nyfikenhet och problemlösning i fokus. Till oss kommer du och dina elever på ett bokat skolprogram eller på egen hand, ta då
gärna hjälp av våra lärarhandledningar och elevuppgifter.

Tekniska museets skolprogram ska vara:
- Roliga: Genom utmaningar som väcker lust med annorlunda metoder och material.
- Intressanta: Med workshops och visningar som bygger på elevnära exempel.
- Relevanta: Genom att det är aktuellt och tydligt kopplat till läroplanerna för olika åldrar och skolformer.

Besök vår webbsida för att se hela utbudet av skolprogram, här kan du även enkelt boka program för dig och din klass www.tekniskamuseet.se/skola

Contact information

Representatives

Alfred Grimlund Exhibitor

Tekniska museet

Britta Isaksson Bergholm Exhibitor

Tekniska museet

Christopher Einarsson Exhibitor

Museipedagog
Tekniska museet

Daniella Ås Exhibitor

Tekniska museet

Elin Örnberg Exhibitor

Tekniska museet

Eva Gustafson Exhibitor

Tekniska museet

Johanna Hedgårdh Exhibitor

Tekniska museet

Lotta Oudhuis Exhibitor

Tekniska museet

Tomas Ribba Exhibitor

Tekniska museet