Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Det nya Mellanöstern

Det nya Mellanöstern Utställare

C11:02

Kategori

Läromedel
Facklitteratur
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard
Internationellt
Kultur
Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
Your Middle East Foundation är en svensk, politiskt oberoende ideell förening som arbetar internationellt med att sprida en mer nyanserad bild av Mellanöstern.

Vi driver bland annat projektet "Det nya Mellanöstern" vars syfte är att förmedla kunskap och information om denna mångfacetterade region till Sveriges gymnasieskolor. I projektet ingår en tryckt lärarbok och en digital plattform (nyamellanostern.se) med podcasts, en digital elevkurs, uppgifter och lärarhandledning.

Vi vill bidra till ökad förståelse om de komplexa händelser som formar Mellanösterns konflikter, men också visa att det finns så mycket mer än de beskrivningar av våld och konflikt som sprids i våra medier och ofta leder till stereotyper och missuppfattningar.

Välkommen till Det nya Mellanöstern!

Kontaktinformation

Telefon

070-8235228

Adress

Box 19552

104 32 Stockholm

Sverige

Representanter

Adam Hedengren Utställare

Det nya Mellanöstern

David Hedengren Utställare

Det nya Mellanöstern

Uriel Hedengren Utställare

Det nya Mellanöstern