Header image for Skolforum 2016
Profile image for Det nya Mellanöstern

Det nya Mellanöstern Exhibitor

C11:02

Category

Läromedel
Facklitteratur
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard
Internationellt
Kultur
Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation
Your Middle East Foundation är en svensk, politiskt oberoende ideell förening som arbetar internationellt med att sprida en mer nyanserad bild av Mellanöstern.

Vi driver bland annat projektet "Det nya Mellanöstern" vars syfte är att förmedla kunskap och information om denna mångfacetterade region till Sveriges gymnasieskolor. I projektet ingår en tryckt lärarbok och en digital plattform (nyamellanostern.se) med podcasts, en digital elevkurs, uppgifter och lärarhandledning.

Vi vill bidra till ökad förståelse om de komplexa händelser som formar Mellanösterns konflikter, men också visa att det finns så mycket mer än de beskrivningar av våld och konflikt som sprids i våra medier och ofta leder till stereotyper och missuppfattningar.

Välkommen till Det nya Mellanöstern!

Contact information

Phone

070-8235228

Address

Box 19552

104 32 Stockholm

Sweden

Representatives

Adam Hedengren Exhibitor

Det nya Mellanöstern

David Hedengren Exhibitor

Det nya Mellanöstern

Uriel Hedengren Exhibitor

Det nya Mellanöstern