Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Internationellt perspektiv på e-hälsa

Vi lever i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. E-hälsa är globalt och mycket av det som sker internationellt har en påverkan på Sveriges e‑hälsoutveckling. Flera nationella strategier pekar på att Sverige ska vara ledande inom digitalisering, bland andra Vision e-hälsa 2025, Digitaliseringsstrategin, Life science-strategin och Datastrategin. För att Sverige ska kunna vara en ledande e-hälsonation behöver vi ta lärdom av andra länder och vad som sker globalt.

Samordnare och inbjudande till detta spår är E-hälsomyndigheten 

Föreläsningarna i detta spår är på engelska

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Sweden - a WHO Europe Demo Platform

Sweden - a WHO Europe Demo Platform

Andreas Lundqvist, Anthony Dedeu, Carl-Johan Hedberg
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 10:50 F3
Internationellt perspektiv på e-hälsa, English, Livesänd, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Kommun, Innovativ/forskning, Information/myndighet

Profilbild för Leveraging digital transformation for better health in Europe: Regional digital health action plan for the WHO European Region 2023–2030

Leveraging digital transformation for better health in Europe: Regional digital health action plan for the WHO European Region 2023–2030

David Novillo Ortiz
Tisdag 23 maj 2023 10:50 - 11:20 F3
Internationellt perspektiv på e-hälsa, English, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Information/myndighet

Profilbild för Citizens' health data - Nordic initiatives

Citizens' health data - Nordic initiatives

Niclas Forsling, Rasmus Malmborg
Tisdag 23 maj 2023 11:20 - 11:40 F3
Internationellt perspektiv på e-hälsa, English, Livesänd, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Välfärdsutveckling

Profilbild för Unlocking the power of SNOMED CT in advanced clinical practice

Unlocking the power of SNOMED CT in advanced clinical practice

Katrina Comer, Phili Reynolds
Tisdag 23 maj 2023 11:40 - 12:10 F3
Internationellt perspektiv på e-hälsa, English, Livesänd, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Dokumentation, Användbarhet

Profilbild för A european platform for clinical trials – CTIS

A european platform for clinical trials – CTIS

Björn Eriksson
Tisdag 23 maj 2023 12:10 - 12:30 F3
Internationellt perspektiv på e-hälsa, English, Livesänd, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Information/myndighet, Etik