Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Ett verktyg för rapportering av människorättskränkningar

Ett verktyg för rapportering av människorättskränkningar Har passerat

Onsdag 21 april 2021 13:30 - 14:00 Lilla scenen

Utställare: Civil Rights Defenders

Föreläsare: Adrian Forsgren, Anna Pettersson Nulu, Annika Åkerberg

Runt om i världen hotas och kränks mänskliga rättigheter, även i Sverige. I många delar av världen är dock information om människorättskränkningar extremt bristfällig och svåråtkomlig – information som är avgörande för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, för att driva rättsfall eller påverkansarbete, för att kunna ge stöd till enskilda individer eller för att skapa ett historiskt arkiv för framtiden.

I slutna miljöer är det ännu svårare att samla in och tillgängliggöra information om mänskliga rättigheter. Civil Rights Defenders har därför tillsammans med människorättsförsvarare utvecklat Defenders’ Database för att förenkla insamling, organisering, analys och visualisering om människorättskränkningar. Tyvärr finns det även stora brister i Sverige. Internationell kritik från bland andra FN har riktats mot Sverige gällande brister inom tvångsvården och överanvändning av tvångsåtgärder. Civil Rights Defenders har även identifierat att patienter inom sluten tvångsvård ofta saknar information om vilka rättigheter de har samt att många inte vågar klaga på vården eftersom de inte kan göra det anonymt.

Under detta seminarium belyser vi utmaningar med datainsamling och tillgängliggörande av information inom slutna miljöer med fokus på svensk tvångsvård. Seminariets fokus kommer vara hur ett verktyg som är utvecklat för att möta behov hos människorättsförsvarare på Kuba kan bidra till att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma människorättskränkningar inom ramen för svensk tvångsvård. Vi presenterar Defenders’ Database som tack vare finansiering från Arvsfonden, har kunnat anpassats för en svensk kontext och svensk tvångsvård. 


Deltagare: 

Annika Åkerberg, människorättsjurist Civil Rights Defenders 

Anna Pettersson Nulu, databasansvarig Civil Rights Defenders

Läs mer om Defenders' Database här: https://crd.org/sv/defenders-database/


Arrangör(er)

Civil Rights Defenders

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet

Tolkningsalternativ

Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Adrian Forsgren Föreläsare

Anna Pettersson Nulu Föreläsare

Profilbild för Annika Åkerberg

Annika Åkerberg Föreläsare

Civil Rights Defenders