Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profile image for Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders Exhibitor

Presentation
Vår vision: En värld med demokratiska samhällen där vi alla åtnjuter medborgerliga och politiska rättigheter

Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Vi är aktiva i Sverige och de länder i världen där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst.

Vi bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt.

Sessions

Intagnas rätt till frihet – utmaningar vid utslussning

Monday April 19, 2021 14:30 - 15:30 4

Ett verktyg för rapportering av människorättskränkningar

Wednesday April 21, 2021 13:30 - 14:00 Lilla scenen

Contact information

Phone

08 545 277 30

Address

Civil Rights Defenders

Östgötagatan 90

SE-116 64 Stockholm

Stockholm

Sweden

Representatives

Idil Hassan Exhibitor

Civil Rights Defenders