Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Gäller barns rättigheter för barn på institutioner?

Gäller barns rättigheter för barn på institutioner? Har passerat

Fredag 18 november 2022 11:30 - 12:00 Globala scenen

Utställare: Erikshjälpen

Föreläsare: Bitte Arrehn, Joel Borgström

Visste du att 80% av de barn som är placerade på barnhem globalt har minst en förälder i livet? Visste du att barnhem i många länder drivs uteslutande med stöd från andra länder och tvärt emot myndigheternas önskemål? Vi vet att barnhem både är en dyr och ineffektiv vårdform med stora risker för våld och övergrepp. Men samtidigt som länder runt om i världen tar steg för att ersätta institutioner med förebyggande insatser och stöd till familjer i utsatthet fortsätter stödet till barnhem strömma in från andra länder. Hur gör vi för att förändra detta?  Erikshjälpen och Childhood driver frågan om alternativ till barnhem bland annat genom temasidan www.barnhemskollen.se. Där framhåller vi att alla barn har rätt till sitt ursprung, till sina föräldrar, skydd och integritet. FN:s resolution 2019 rekommenderar länder att inte registrera fler barnhem och institutioner. Barnrättsarbete pågår och flera länder har börjat anpassa sig till nya regler om färre institutioner. Här har de mer välbärgade länderna ett ansvar att stödja dessa förändringsprocesser. Kom och lyssna på hur man kan göra livet mer rättvist för barn som tvingas växa upp på barnhem.

Arrangör(er)

Erikshjälpen och World Childhood Foundation

Programpunkt/Miniseminarium

Miniseminarium (25 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Civilsamhälle

Språk

Svenska

Ämnestagg

Barn och unga

Föreläsare

Bitte Arrehn Föreläsare

Erikshjälpen

Bitte har de senaste 4 åren arbetat med projektet Barnhemsdialogen som syftar till att öka förståelse och sprida kunskap om baksidan av barnhem och institutioner. Detta görs genom att utbilda barnrättsambassadörer, nätverka och skapa goda samtal.

Joel Borgström Föreläsare

World Childhood Foundation

Joel projektleder ett initiativ tillsammans med Erikshjälpen om institutionalisering och barnhem utomlands. Han är även tematiskt ansvarig för fokusområdet Barn i samhällsvård och arbetar även mot sexuell exploatering kopplat till resande och turism.