Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Erikshjälpen

Erikshjälpen Utställare

45

Presentation
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet.
Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Lokalt och globalt arbetar vi för att stärka och hjälpa barn. Överskottet från second hand-verksamheten bidrar, tillsammans med generösa gåvor, till att möjliggöra våra insatser för att barn ska få gå i skolan, må bra och vara trygga.
Arbetsträningen i våra butiker föder också framtidstro för barn med föräldrar som står utanför arbetsmarknaden och den cirkulära försäljningen ger klimathopp för kommande generationer.
Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om.
Typ

Fredstorget

Programpunkter

Gäller barns rättigheter för barn på institutioner?

Fredag 18 november 2022 11:30 - 12:00 Globala scenen

Representanter

Profilbild för Ida Storm Mukwana

Ida Storm Mukwana FöreläsareUtställare

Erikshjälpen