Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profile image for 53. Pappa i fängelse, vem ser till mina rättigheter?

53. Pappa i fängelse, vem ser till mina rättigheter? Passed

Friday November 18, 2022 09:00 - 10:00 Teatercaféet

Lecturers: Ann-Sophie Palmér, Ida Storm Mukwana, Lina Hellmark

Vi vill belysa hur situationen generellt ser ut för barn med en frihetsberövad familjemedlem. På vilket sätt barn påverkas och hur deras mänskliga rättigheter kränks. Vi vill redogöra för vad forskning säger och framför allt lyfta barns egna röster utifrån vår nya rapport ”Man måste få veta - Barns röster om att ha en frihetsberövad familjemedlem”.

”Alla måste få ha nån att prata med om sånt här, annars är inte alla barn lika mycket värda”, säger en 13 årig flicka om det bristande stödet i Sverige.

Sverige behöver bli bättre på att lyssna på barn. Inte minst på de barn som lever i utsatthet med vuxna som brister eller inte finns närvarande. Många barn som har en frihetsberövad familjemedlem känner sorg, ilska, oro, skuld, skam och saknad. Ändå är det många barn som upplever att de inte blir sedda och lyssnade på. Var du bor i Sverige kan idag vara högst avgörande om du som barn erbjuds något stöd. Detta kan vi inte acceptera. Med hjälp av barnens röster och med över 20 års erfarenhet av att möta målgruppen vill vi öka förståelsen för hur rätt stöd och hjälp kan vända psykisk ohälsa till trygghet och framtidstro.

Organizer

Barnrättsorganisationerna Erikshjälpen, Räddningsmissionen och Bufff

Form

Programpunkt (60 minuter)

Target group

Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Language

Svenska

Ämnestagg

Barn och unga

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Level

Grund

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Lecturers

Profile image for Ann-Sophie Palmér

Ann-Sophie Palmér Lecturer

Räddningsmissionen

Profile image for Ida Storm Mukwana

Ida Storm Mukwana LecturerExhibitor

Erikshjälpen

Programkoordinator Erikshjälpen

Profile image for Lina Hellmark

Lina Hellmark Lecturer

Bufff