Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profile image for 07. Hur lever Sverige upp till sina åtaganden om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter?

07. Hur lever Sverige upp till sina åtaganden om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter? Passed

Thursday November 17, 2022 10:30 - 11:30 Mältaren

Moderator: Maria Johansson
Panelists: Charlotta Göller, Mia Ahlgren

I oktober 2021 lämnade Sverige in sin periodiska rapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. MR-Fonden samordnar civilsamhällets parallellrapport till FN - och den visar ofta en annorlunda bild än den som staten presenterar. På seminariet används delar av civilsamhällets rapport som underlag för en diskussion med beslutsfattare och civilsamhälle. Hur kan Sverige bättre leva upp till sina åtaganden? Hur kan Sverige bättre använda sig av kommitténs rekommendationer och arbeta systematiskt för att fullgöra rättigheterna? 

Organizer

Fonden för mänskliga rättigheter

Form

Programpunkt (60 minuter)

Target group

Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Language

Svenska

Ämnestagg

Diskriminering

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas
Skrivtolkas/textas

Level

Medel

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Lecturers

Profile image for Maria Johansson

Maria Johansson Moderator

Profile image for Charlotta Göller

Charlotta Göller Panelist

Fonden för mänskliga rättigheter

Fonden för mänskliga rättigheter

Profile image for Mia Ahlgren

Mia Ahlgren Panelist

The Swedish Disability Rights Federation