Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Protect the protest - om rätten att fredligt protestera

Protect the protest - om rätten att fredligt protestera Har passerat

Fredag 18 november 2022 13:00 - 13:30 Globala scenen

Utställare: Svenska sektionen av Amnesty International

Föreläsare: Hanin Shakrah

Under de senaste åren har protester pågått över hela världen. Människor samlas för att protestera mot inskränkta rättigheter, för ett liv fritt från våld, för sin rätt att bli behandlade lika inför lagen och för sin överlevnad. I samband med dessa protester, där människor fredligt uttryckt sin önskan om ett rättvist och bättre samhälle, har vi på Amnesty också bevittnat hur statsmakten på många håll slagit tillbaka hårt. Fredliga demonstrationer slås ned med polisövervåld och militära ingripanden. Journalister och demonstranter fängslas och organisatörer och aktivister skräms till tystnad.

Rätten att fredligt protestera är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Den utgör ett medel för politiskt engagemang och har en tydlig roll i att forma våra samhällen och vår framtid i en värld som brinner. Därför är den också så viktig att skydda och där behövs du!


Arrangör(er)

Amnesty International Sverige

Programpunkt/Miniseminarium

Miniseminarium (25 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Gymnasieelever

Språk

Svenska

Ämnestagg

Shrinking space

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Föreläsare

Hanin Shakrah Föreläsare

Hanin Shakrah är jurist, journalist och sakkunnig på Amnesty i frågor som rör individuals and communities at risk