Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Svenska sektionen av Amnesty International

Svenska sektionen av Amnesty International Utställare

60 Huvudarrangör

Presentation
Amnesty International är en global människorättsorganisation som finns på plats i över 70 länder och samlar människor som vill bidra till förändring.

Vi sätter press på regeringar och makthavare genom att avslöja och offentliggöra kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion. Tillsammans påverkar vi och skapar en värld där mänskliga rättigheter gäller alla, nu och i framtiden.

Vi är nyfikna på dig, kom gärna och prata med oss i vår monter!
Typ

Fredstorget

Programpunkter

Protect the protest - om rätten att fredligt protestera

Fredag 18 november 2022 13:00 - 13:30 Globala scenen

Representanter

Martin Rydehn Utställare

Svenska sektionen av Amnesty International