Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Delegationen för migrationsstudier

Delegationen för migrationsstudier Utställare

22

Presentation
Delegationen för migrationsstudier - Delmi - är en kommitté som tillkommit genom regeringsbeslut i november 2013. Delmi initierar studier och förmedlar forskningsresultat på migrationsområdet som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten. Delmi är dubbelt oberoende, både gentemot sin uppdragsgivare och de forskare som anlitas.

Representanter

Profilbild för Suzanne Planchard

Suzanne Planchard ModeratorUtställare

Delegationen för migrationsstudier

Profilbild för Åsa Holmquist

Åsa Holmquist Utställare

Delegationen för migrationsstudier