Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profile image for Amazon Watch Sverige

Amazon Watch Sverige Exhibitor

69

Presentation
Vi vill Rädda Regnskogen för vi tror på en värld som hedrar och värdesätter kulturell och biologisk mångfald. Vi kämpar för bevarandet av de oerhört viktiga tropiska regnskogarna som är ovärderliga för vår planets ekosystem.

Vi anser att urfolkens självbestämmande är av största vikt, och att deras kunskaper, kulturer och traditionella metoder bidrar kraftigt till en hållbar och rättvis förvaltning av jorden.

Vi strävar efter en värld där regeringar, företag och det civila samhället respekterar kollektiva rättigheter för urfolken.

Vi strävar efter en värld som skyddar och bevarar jordens mest mångfaldiga och kanske viktigaste ekosystem: Amazonas regnskog.

Vi är Amazon Watch.
Typ

Fredstorget

Contact information

Address

Floragatan 21

114 31 Stockholm

Sweden

Representatives

Profile image for Alex Brekke

Alex Brekke Exhibitor

Amazon Watch Sverige