Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Amazon Watch Sverige

Amazon Watch Sverige Utställare

69

Presentation
Vi vill Rädda Regnskogen för vi tror på en värld som hedrar och värdesätter kulturell och biologisk mångfald. Vi kämpar för bevarandet av de oerhört viktiga tropiska regnskogarna som är ovärderliga för vår planets ekosystem.

Vi anser att urfolkens självbestämmande är av största vikt, och att deras kunskaper, kulturer och traditionella metoder bidrar kraftigt till en hållbar och rättvis förvaltning av jorden.

Vi strävar efter en värld där regeringar, företag och det civila samhället respekterar kollektiva rättigheter för urfolken.

Vi strävar efter en värld som skyddar och bevarar jordens mest mångfaldiga och kanske viktigaste ekosystem: Amazonas regnskog.

Vi är Amazon Watch.
Typ

Fredstorget

Kontaktinformation

Adress

Floragatan 21

114 31 Stockholm

Sverige

Representanter

Profilbild för Alex Brekke

Alex Brekke Utställare

Amazon Watch Sverige