Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profile image for Open Doors Sverige

Open Doors Sverige Exhibitor

26

Presentation
Open Doors är en internationell människorättsorganisation som hjälper förföljda kristna över hela världen. Sedan starten år 1955 har vi stöttat kristna som förföljs för sin tro genom bland annat traumarådgivning, utbildning, nödhjälp, bibelleveranser och juridiskt stöd. Open Doors är partipolitiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete i över 70 länder.
Typ

Fredstorget

Contact information

Phone

019-31 05 00 (helgfria vardagar kl 9-16)

Address

Drottninggatan 60

702 22 Örebro

Örebro län

Sweden

Representatives

- - Exhibitor

Open Doors Sverige