Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profile image for Palestinagrupperna i Sverige

Palestinagrupperna i Sverige Exhibitor

73

Presentation
Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för det palestinska folkets rättigheter och för en rättvis fred.

Vår verksamhet utgår från internationell rätt, FN-resolutioner och mänskliga rättigheter. Vi bedriver informationsarbete i Sverige och stödjer lokala organisationer på Västbanken, i Gaza och i palestinska flyktingläger i Libanon.
Typ

Fredstorget

Contact information

Phone

086417288

Website

palestinagrupperna.se

Address

Tegelviksslingan 20

116 45 Stockholm

Sweden

Representatives

Anna Wester Exhibitor

Palestinagrupperna i Sverige