Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Palestinagrupperna i Sverige

Palestinagrupperna i Sverige Utställare

73

Presentation
Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för det palestinska folkets rättigheter och för en rättvis fred.

Vår verksamhet utgår från internationell rätt, FN-resolutioner och mänskliga rättigheter. Vi bedriver informationsarbete i Sverige och stödjer lokala organisationer på Västbanken, i Gaza och i palestinska flyktingläger i Libanon.
Typ

Fredstorget

Kontaktinformation

Telefon

086417288

Webbsida

palestinagrupperna.se

Adress

Tegelviksslingan 20

116 45 Stockholm

Sverige

Representanter

Anna Wester Utställare

Palestinagrupperna i Sverige