Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Kultur och Kvalitet KoK

Kultur och Kvalitet KoK Utställare

35

Presentation

Det här är Kultur och Kvalitet

• Vi verkar för att utveckla konstnärlig kvalitet inom kulturutövning av personer med funktionsnedsättning.

• Vi verkar för att utveckla kvalitetsbegreppet och tilltron till möjlig kvalitetshöjd.

• Vi verkar för att utveckla synen på kvalitet för kulturarbetare som verkar genom stödfunktioner.

• Vi verkar för att utveckla verktyg för kvalitetsfrämjande klimat.

• Vi anser att kritik föder utveckling.

https://www.kulturochkvalitet.se/


Om magasinet iMAGO - ett Arvsfondsprojekt

Ordet ”imago” kommer från latin och betyder avbild. En annan betydelse av ordet imago är vad en insekt kallas när den är fullt utvecklad, till exempel när en larv utvecklas till en fjäril.

Magasinet iMAGOs ledstjärna är artikel 30 i FN:s Funktionsrättskonvention. Artikel 30 handlar om allas rätt till att ta del av kultur och möjlighet att skapa kultur – inte bara i eget intresse, utan även för samhällets berikande.

För att göra detta jobbar iMAGO med olika redaktioner runt om i landet. Här får du veta mer om våra redaktioner som är med och skapar innehållet till iMAGO.

https://magasinetimago.se/


Om vår Kulturförmedling
Vår kulturförmedling finns för att kulturarbetare med funktionsvariation och arrangörer ska kunna hitta varandra.

https://www.kulturformedling.se/


Om projekt AVTRYCK
AVTRYCK är ett treårigt Arvsfondsprojekt med start i april 2022.

Projektets idé bygger på att personer med intellektuell och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer håller skapande workshops för yrkespersoner. Det kan till exempel vara färdtjänstpersonal, sjukvårdspersonal, poliser eller boendestödjare.

Vi vill skapa tillfällen att mötas där personer med funktionsvariation är i ledarroll. Vi vill lämna avtryck i verksamheter och skapa en attitydförändring.

https://www.kulturochkvalitet.se/projekt/avtryck-skapande-workshops/
Kontaktinformation

Adress

Tellusgången 26

12626 Hägersten

Stockholm

Sverige

Representanter

Profilbild för Helena Petersson

Helena Petersson Utställare

Kultur och Kvalitet KoK