Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Helsingborgs stad Exhibitor

18

Presentation
Välkommen till Helsingborg stads digitala monter! Här samlar vi material och underlag kopplat till Helsingborg stads arbete för lika möjligheter. Ni hittar bland annat stadens styrdokument för arbetet med lika möjligheter och viktiga kunskapsunderlag som grund för arbetet.

Vi vill att Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad. För att lyckas med det ska vi skapa lika möjligheter för människor och gå före i arbetet med att förebygga och motverka all form av diskriminering.

Vi behöver ta oss an utmaningarna om stora och ökande skillnader i livsvillkor mellan olika grupper av invånare i Helsingborg. Vi behöver minska människors upplevelser av otrygghet, kränkningar och diskriminering.

Arbetet för lika möjligheter handlar om att förebygga diskriminering men också om att främja lika möjligheter och säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter. För att lyckas med principen i Agenda 2030 om att inte lämna någon utanför behöver vi fokusera på de grupper som har längst väg för att få tillgång till mänskliga rättigheter och goda livsvillkor. Lika möjligheter i Helsingborg är en förutsättning för en smart, hållbar och jämlik stad.

Helsingborg kommer att vara värdstad för MR-dagarna under 2023. Varmt välkommen till Helsingborg och Helsingborg arena 23-25 november 2023!

Contact information

Representatives

Mia Norberg Nguyen Exhibitor

Helsingborgs stad