Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Studieförbundet Bilda Exhibitor

33

Typ

Fredstorget

Sessions

Ickevåld som konstruktiv samhällskraft

Thursday November 17, 2022 14:30 - 15:00 Globala scenen

Representatives

Magnus Sundell Exhibitor

Studieförbundet Bilda