Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profile image for Kammarkollegiet

Kammarkollegiet Exhibitor

48

Presentation
Påverkas din organisation av rädsla för våld,
hot eller trakasserier på grund av hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse,
sexuell läggning, könsöverskridande identitet
eller annan liknande omständighet? Då kanske din organisation kan ansöka om ett statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Kammarkollegiet är Sveriges första myndighet och grundades 1539. Sedan oktober 2018 handlägger vi statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder. Kom gärna och chatta med oss för att se om ni kan söka bidraget. Vill du läsa mer om bidraget lite senare så hittar du all information här: www.kammarkollegiet.se/sakerhetshojande

Contact information

Phone

054-22 12 00

Address

Försäkringsavdelningen

65180 Karlstad

Värmland

Sweden

Representatives

Profile image for Martin Gälldin

Martin Gälldin Exhibitor

Kammarkollegiet