Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profile image for Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Riksförbund Exhibitor

13

Presentation
Sveriges Dövas Riksförbund, SDR driver frågor, agerar kraftfullt och väcker opinion om våra mänskliga och demokratiska rättigheter. Vi arbetar för rätten och möjligheten att använda svenskt teckenspråk. Det svenska teckenspråket är av central betydelse i våra liv och avgörande för delaktighet på lika villkor i det svenska samhället.

I vår utställningsmonter kan ni träffa våra två projekt; DigiDöv och Syssna på mig.

DigiDöv – digital guide för äldre döva vänder sig till döva äldre och syftar till att minska målgruppens digitala utanförskap. Detta gör vi genom att utbilda DigiDöv-guider och skapa instruktionsfilmer på svenskt teckenspråk.

Syssna på mig syftar till att bryta tabun kring psykisk ohälsa så att fler vågar fråga och vågar syssna. Frågor kring och kunskap om psykisk ohälsa ska spridas genom ett antal döva berättare som delar med sig av sina egna erfarenheter. Projektet ska även ta fram en egen webbsida med verktyg för stresshantering, mindfulness och avslappning samt arrangera webbinarier och workshops. Målgruppen för projektet är döva, anhöriga och yrkesfolk.

Båda projekten bedrivs med stöd av Arvsfonden.

Contact information

Phone

0735084226 (sms)

Address

Sveriges Dövas Riksförbund

Rissneleden 138, 7tr

17457 Sundbyberg

Stockholn

Sweden

Representatives

Sara Schöldt Exhibitor

Sveriges Dövas Riksförbund