Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profile image for Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter Exhibitor

50

Presentation
Institutet för mänskliga rättigheter inrättades den 1 januari 2022 under ledning av vikarierande direktör Anders Kompass. Institutet är en oberoende statlig myndighet som är under uppbyggnad. Syftet med dess verksamhet är att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige genom att följa, undersöka och rapportera läget och utvecklingen till regeringen. Institutet har en särskild roll när det gäller att övervaka genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Contact information

Phone

046-287 39 00

Address

Mobilvägen 10

223 62 Lund

Skåne

Sweden

Representatives

Linde Lindkvist LecturerExhibitor

Institutet för mänskliga rättigheter

Nadia Bhere Exhibitor

Institutet för mänskliga rättigheter