Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter Utställare

50

Presentation
Institutet för mänskliga rättigheter inrättades den 1 januari 2022 under ledning av vikarierande direktör Anders Kompass. Institutet är en oberoende statlig myndighet som är under uppbyggnad. Syftet med dess verksamhet är att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige genom att följa, undersöka och rapportera läget och utvecklingen till regeringen. Institutet har en särskild roll när det gäller att övervaka genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kontaktinformation

Telefon

046-287 39 00

Adress

Mobilvägen 10

223 62 Lund

Skåne

Sverige

Representanter

Linde Lindkvist FöreläsareUtställare

Institutet för mänskliga rättigheter

Nadia Bhere Utställare

Institutet för mänskliga rättigheter