Huvudbild för Hjälpmedelsriksdagen 2023

Programpunkter

Sponsorer:

Filter

Plats

Profilbild för Inledningsanförande av statssekreterare Minna Ljunggren

Inledningsanförande av statssekreterare Minna Ljunggren


Tisdag 23 maj 2023 09:35 - 09:50 Svenska Mässan -Lokal A1

Profilbild för Never Ending Story – faktiska konsekvenser i vardagen av den hjälpmedelspolitik som styr idag
Profilbild för Styrning, statistik och verklighet
Profilbild för Sponsorpitchar

Sponsorpitchar

Tisdag 23 maj 2023 11:30 - 12:00 Svenska Mässan -Lokal A1

Profilbild för Lunch

Lunch

Tisdag 23 maj 2023 12:00 - 13:00 Svenska Mässan -Lokal A1

Profilbild för Hjälpmedel ur ett Nära vårdperspektiv

Hjälpmedel ur ett Nära vårdperspektiv

Lisbeth Löpare Johansson
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:30 Svenska Mässan -Lokal A1

Profilbild för Tillgänglig samhällsinformation – en demokratifråga
Profilbild för Hälsoekonomi, nyttokalkyler och innovation
Profilbild för Politikerpanel: Var finns funktionshinderfrågorna i den politiska debatten?
Profilbild för 16.20 – 16.25 	Avslutning

16.20 – 16.25 Avslutning

Karin Klingenstierna
Tisdag 23 maj 2023 16:20 - 16:25 Svenska Mässan -Lokal A1

Profilbild för Mingel i utställningsområdet

Mingel i utställningsområdet

Tisdag 23 maj 2023 17:00 - 19:00