Huvudbild för Hjälpmedelsriksdagen 2023
Profilbild för Hälsoekonomi, nyttokalkyler och innovation

Hälsoekonomi, nyttokalkyler och innovation Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 14:50 - 15:35 Svenska Mässan -Lokal A1

Föreläsare: Anna Carlsson, Pia Johansson
Paneldeltagare: Carina Karlsson, Joachim Hilding, Linus Nielsen, Michael Jonasson, Petrus Laestadius

Denna programpunkt fokuserar på hälsoekonomiska aspekter av hjälpmedel samt förutsättningarna att ta fram de allra bästa produkterna. Hur kan värdet på hjälpmedel för brukare och samhälle beskrivas i utvärderingar, så att välgrundade beslut fattas baserat på nyttan? Vi får även några konkreta exempel rörande hjälpmedel kopplat till trafiksäkerhet och kostnad i relation till olyckor och skador. 
Två presentationer följt av ett panelsamtal.

Föreläsare

Profilbild för Anna Carlsson

Anna Carlsson Föreläsare

Forskare och projektledare
Chalmers Industriteknik

Profilbild för Pia Johansson

Pia Johansson Föreläsare

Hälsoekonom och biträdande universitetslektor
Högskolan i Halmstad

Profilbild för Carina Karlsson

Carina Karlsson Paneldeltagare

Enhetschef
Region Stockholm

Profilbild för Joachim Hilding

Joachim Hilding Paneldeltagare

Verksamhetschef
Sodexo

Linus Nielsen Paneldeltagare

Biträdande förvaltningschef
Region Dalarna

Profilbild för Michael Jonasson

Michael Jonasson Paneldeltagare

Managing Director
Sunrise Medical

Profilbild för Petrus Laestadius

Petrus Laestadius Paneldeltagare

Vice VD
Swedish Medtech