Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profile image for 33. Diskriminerad i vården - för tidig död för psykiskt sjuka

33. Diskriminerad i vården - för tidig död för psykiskt sjuka Passed

Thursday November 14, 2019 16:30 - 17:30 Musikalen

Panelists: Annika Åkerberg, Inger Torpenberg, Pebbles Karlsson Ambrose

Personer med svår psykisk ohälsa riskerar att dö i förtid jämfört med övriga befolkningen. För dem med diagnosen schizofreni handlar det om 15–20 år kortare liv. Dödsorsaken är inte alltid självmord utan främst kroppslig sjukdom. Studier visar att nästan 50 procent av personer med psykisk ohälsa har upplevt sig orättvist behandlade i den kroppsliga sjukvården, och samtal till ideella organisationer, bland annat i NSPH:s projekt ”Din Rätt”, visar att personer med psykisk ohälsa ofta utsätts för diskriminering. Det handlar många gånger om att fysiska symtom inte tas på allvar, utan tros ha psykiska orsaker. Socialstyrelsen har även i rapporter om hjärt- och kärlsjukdomar kunnat belägga att sjukvården – efter att de hade konstaterat hjärtinfarkt – statistiskt sett väntar längre med att operera personer med psykiatrisk diagnos än andra patienter. Värst är det för äldre personer med psykisk ohälsa. Därtill visar andra rapporter från Socialstyrelsen att personer med psykisk ohälsa har högre dödlighet även i diabetes, cancer och stroke. 

 

Medvetandet inom kroppssjukvården tycks ha ökat på vissa håll sedan Socialstyrelsens rapporter skrevs, men fortfarande är diskrimineringen utbredd. Under detta seminariet diskuteras orsak och lösning på den diskriminering personer med psykisk ohälsa upplever i kroppssjukvården. I panelen finns personer med egen erfarenhet, diskrimineringsjurister samt representanter

Organizer

Civil Rights Defenders, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Tags

Diskriminering
Fysisk hälsa
Jämlik hälsa
Psykisk hälsa
Sjukvård

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid landsting/region
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Annika Åkerberg Panelist

Civil Rights Defenders

Senior legal adviser på Civil Rights Defenders

Profile image for Inger Torpenberg

Inger Torpenberg PanelistExhibitor

Svensk sjuksköterskeförening

Leg sjuksköterska, Etik- folkhälsa och vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening

Pebbles Karlsson Ambrose Panelist

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH