100

Inger Torpenberg PaneldeltagareUtställare

Svensk sjuksköterskeförening

Paneldeltagare för

33. Diskriminerad i vården - för tidig död för psykiskt sjuka

Torsdag 16:30 - 17:30 Musikalen

Leg sjuksköterska, Etik- folkhälsa och vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening