Huvudbild för WorkSpace Sweden
Profilbild för Solutions Breakout 1: State of Mind at Work — Bygg ditt nya kreativa arbetsliv

Solutions Breakout 1: State of Mind at Work — Bygg ditt nya kreativa arbetsliv Har passerat

Fredag 12 april 2019 10:30 - 11:10 K11

Workshop leaders: Jaan Orvet, Tommie Cau

Spår: Solutions

Välkommen till en workshop som handlar om dig! Tillsammans med State of Mind at Work grundarna Jaan Orvet och Tommie Cau utforskar vi utmaningarna och verktygen för att frigöra mer av din och dina kollegors kreativa potential i jobbet. När allt färre problem har givna lösningar i den nya ekonomin blir brainpower och kreativitet hårdvaluta på arbetsplatsen. Du får konkret diskutera utmaningarna som motverkar kreativitet och tillsammans med andra deltagare forma lösningar som behövs för att både du och din arbetsplats ska bli mer kreativ.

Föreläsare

Profilbild för Jaan Orvet

Jaan Orvet Workshop leader

Design Strategist
Orvet Stockholm

Human Centered Design Strategist, co-founder State of Mind at Work

Jaan Orvet är internationell designstrateg och medskapare av rörelsen och boken State of Mind at Work. Han har en orubblig tilltro till vår förmåga, som människor, att lösa de arbetsmässiga och privata utmaningar vi ställs inför. I Jaans arbete spelar städerna en avgörande roll. Hur vi påverkar vår närmiljö och hur vi relaterar till platser och sammanhang utgör en del av det moderna arbetslivet. "Det individuella ansvaret och vårt eget förhållningssätt till arbetet, platserna vi utför det på och hur vi använder vår kreativitet är sammantaget en fantastisk superkraft som vi alla redan har.”

Profilbild för Tommie Cau

Tommie Cau Workshop leader

Digital HR strategist, co-founder State of Mind at Work