Jaan Orvet Key-note speaker

Design Strategist
Orvet Stockholm

Key-note speaker för

State of Mind at Work – Återupptäck din naturliga kreativitet

Fredag 09:05 - 09:35 K1

Human Centered Design Strategist, co-founder State of Mind at Work Jaan Orvet är internationell designstrateg och medskapare av rörelsen och boken State of Mind at Work. Han har en orubblig tilltro till vår förmåga, som människor, att lösa de arbetsmässiga och privata utmaningar vi ställs inför. I Jaans arbete spelar städerna en avgörande roll. Hur vi påverkar vår närmiljö och hur vi relaterar till platser och sammanhang utgör en del av det moderna arbetslivet. "Det individuella ansvaret och vårt eget förhållningssätt till arbetet, platserna vi utför det på och hur vi använder vår kreativitet är sammantaget en fantastisk superkraft som vi alla redan har.”

Workshop leader för

Solutions Breakout 1: State of Mind at Work — Bygg ditt nya kreativa arbetsliv

Fredag 10:30 - 11:10 K11

Human Centered Design Strategist, co-founder State of Mind at Work Jaan Orvet är internationell designstrateg och medskapare av rörelsen och boken State of Mind at Work. Han har en orubblig tilltro till vår förmåga, som människor, att lösa de arbetsmässiga och privata utmaningar vi ställs inför. I Jaans arbete spelar städerna en avgörande roll. Hur vi påverkar vår närmiljö och hur vi relaterar till platser och sammanhang utgör en del av det moderna arbetslivet. "Det individuella ansvaret och vårt eget förhållningssätt till arbetet, platserna vi utför det på och hur vi använder vår kreativitet är sammantaget en fantastisk superkraft som vi alla redan har.”

Land
Sverige