Header image for WorkSpace Sweden
Profile image for People - Breakout 3: Glädjerus och blåmärken - resan med ”IKEA World of Working

People - Breakout 3: Glädjerus och blåmärken - resan med ”IKEA World of Working Passed

Friday April 12, 2019 13:00 - 13:35 K1

Speaker: Beatrice Ludvigsson Priest

Track: People

Under fyra år var Beatrice Ludvigsson Priest globalt ansvarig för utvecklingen och implementeringen av konceptet IKEA World of Working. Uppdraget var att driva på nya arbetssätt och en utveckling till mer aktivitetsbaserade arbetsplatser inom IKEA koncernen, från Svenska huvudkontoret till kundcenterkontor och varuhus runtom i världen. 2018 lades satsningen hastigt ned och arbetsgruppen bakom utvecklingen lämnade bolaget. I ett öppet och skarpt samtal med moderator Tommie Cau delar Beatrice med sig av resan och framgångsfaktorerna bakom IKEA World of Working, hur det var att bygga huvudkontoret Hubbhult och vilka lärdomar hon dragit som andra bör tänka på för att säkerställa långsiktighet i arbetet. 

Beatrice har jobbat med detaljhandel i över 20 år i både Sverige och internationellt och med bl.a. HR, sälj och expansion. Sedan 2019 är hon fridståënde konsult inom arbetsplatsutveckling. 

Lecturers

Profile image for Beatrice Ludvigsson Priest

Beatrice Ludvigsson Priest Speaker

Arbetsplats och change management konsult
B at WORK

Efter avslutade studier inom Personal och Arbetslivsprogrammet vid Lunds Universitet har Beatrice spenderat drygt 20 år inom detaljhandeln både i Sverige och internationellt. Hon har bland annat arbetat inom sälj, HR. logistik, byggprojektledning och utveckling av arbetsplatskoncept. Sedan 2019 är Beatrice fristående konsult inom arbetsplatsutveckling och change management.