Beatrice Ludvigsson Priest Talare

Arbetsplats och change management konsult
B at WORK

Talare för

People - Breakout 3: Glädjerus och blåmärken - resan med ”IKEA World of Working

Fredag 13:00 - 13:35 K1

Efter avslutade studier inom Personal och Arbetslivsprogrammet vid Lunds Universitet har Beatrice spenderat drygt 20 år inom detaljhandeln både i Sverige och internationellt. Hon har bland annat arbetat inom sälj, HR. logistik, byggprojektledning och utveckling av arbetsplatskoncept. Sedan 2019 är Beatrice fristående konsult inom arbetsplatsutveckling och change management.

Paneldeltagare för