Huvudbild för WorkSpace Sweden
Profilbild för Solutions Breakout 3: AI, mobilt, ständigt uppkopplad! Vad spelar tekniken för roll i Det Nya Arbetslivet?

Solutions Breakout 3: AI, mobilt, ständigt uppkopplad! Vad spelar tekniken för roll i Det Nya Arbetslivet? Har passerat

Torsdag 11 april 2019 15:40 - 16:20 K16

Föreläsare: Henrik Byström

Spår: Solutions

Medarbetarengagemang, aktivitetsbaserat, självledarskap, intraprenörskap, teknik och arbetsplatser som utvecklas i en allt raskare takt. Den tekniska utvecklingen är central i skiftet av våra arbetssätt. AI, mobilitet, distansmöten, digitalt samarbete, socialt och mycket mer. Under sessionen diskuterar vi hur tekniken på ett hållbart sätt blir en möjliggörare för dagens och morgondagens arbetsplats.

Föreläsare

Profilbild för Henrik Byström

Henrik Byström Föreläsare

Henrik Byström, Affärsområdeschef Modern Workplace & Microsoft 365

Henrik Byström började arbeta på Microsoft år 2008. Han är affärsområdeschef för Microsoft365 och leder Microsoft Sveriges arbete med Det Nya Arbetslivet, d.v.s. att anamma ett modernt arbetssätt med hjälp av modern teknik. Henrik har över 15 års erfarenhet av att leda olika former av team samt diskutera och införa samarbets- och kommunikationslösningar hos kunder inom både privat och offentlig sektor.

Han är en uppskattad talare som uppmuntrar att tänka nytt och möjliggöra arbete oavsett tid och plats – ett område som också kräver såväl en utvecklad digital arbetsplats och ett förändrat ledarskap. Henrik är också en aktiv och uppskattad bloggare på LinkedIn.
https://www.linkedin.com/in/henrik-bystr%C3%B6m-9607975/