100

Henrik Byström Föreläsare

Föreläsare för

Solutions Breakout 3: AI, mobilt, ständigt uppkopplad! Vad spelar tekniken för roll i Det Nya Arbetslivet?

Torsdag 15:40 - 16:20 K16

Henrik Byström, Affärsområdeschef Modern Workplace & Microsoft 365 Henrik Byström började arbeta på Microsoft år 2008. Han är affärsområdeschef för Microsoft365 och leder Microsoft Sveriges arbete med Det Nya Arbetslivet, d.v.s. att anamma ett modernt arbetssätt med hjälp av modern teknik. Henrik har över 15 års erfarenhet av att leda olika former av team samt diskutera och införa samarbets- och kommunikationslösningar hos kunder inom både privat och offentlig sektor. Han är en uppskattad talare som uppmuntrar att tänka nytt och möjliggöra arbete oavsett tid och plats – ett område som också kräver såväl en utvecklad digital arbetsplats och ett förändrat ledarskap. Henrik är också en aktiv och uppskattad bloggare på LinkedIn. https://www.linkedin.com/in/henrik-bystr%C3%B6m-9607975/