Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Vem är orolig för ny teknik?

Vem är orolig för ny teknik?

Föreläsare: Anna Spånt Enbuske

Spår: Framtidens omsorg och vård

Massmedia har i flera artiklar lyft upp prognoser som pekar på att ny teknik, i form av automation och digitalisering, kommer att leda till att många jobb kommer att försvinna. Andra prognoser pekar på att det inte är jobben som kommer att försvinna, utan enskilda arbetsuppgifter och moment, som kommer att bli ersatta av teknik. Prognoser är dock endast matematiskt avancerade gissningar av sådant som anses vara mätbart.  

För att ta reda på medlemmarnas inställning till ny teknik i verksamheten (främst automation och IKT inom välfärdstjänster) genomförde Kommunal en medlemsundersökning i början av 2020. Frågorna bygger på en tidigare medlemsundersökning genomförd av Fagforbundet i Norge, vilket innebär att resultaten är jämförbara. Vissa resultat är också jämförbara med en svaren från en medlemsundersökning utförd av UNISON i Storbritannien. Resultaten visar på små skillnader mellan Sverige och Norge respektive stora skillnader mellan de Nordiska länderna och Storbritannien.

En slutsats är att en ständig utveckling av innehållet i arbetet ställer krav på goda förutsättningar för ett livslångt lärande. För att det ska bli verklighet krävs att den Nordiska modellen, med ett aktivt trepartssamarbete mellan staten, arbetsgivare- och arbetstagarorganisationerna, skapar bättre möjligheter för vidareutveckling och omställning genom hela arbetslivet. 

Språk

Svenska

Ämne

Technology

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Education (verification)
Welfare development,
Management
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Anna Spånt Enbuske

Anna Spånt Enbuske Föreläsare

Kommunal

Utredare på fackförbundet Kommunal där jag bland annat arbetar med på vilket sätt digital teknik, utbildning och yrkesutveckling samt stödjande teknik påverkar medlemmarnas arbeten.