Header image for Vitalis 2021
Profile image for Vem är orolig för ny teknik?

Vem är orolig för ny teknik?

Lecturer: Anna Spånt Enbuske

Track: Framtidens omsorg och vård

Massmedia har i flera artiklar lyft upp prognoser som pekar på att ny teknik, i form av automation och digitalisering, kommer att leda till att många jobb kommer att försvinna. Andra prognoser pekar på att det inte är jobben som kommer att försvinna, utan enskilda arbetsuppgifter och moment, som kommer att bli ersatta av teknik. Prognoser är dock endast matematiskt avancerade gissningar av sådant som anses vara mätbart.  

För att ta reda på medlemmarnas inställning till ny teknik i verksamheten (främst automation och IKT inom välfärdstjänster) genomförde Kommunal en medlemsundersökning i början av 2020. Frågorna bygger på en tidigare medlemsundersökning genomförd av Fagforbundet i Norge, vilket innebär att resultaten är jämförbara. Vissa resultat är också jämförbara med en svaren från en medlemsundersökning utförd av UNISON i Storbritannien. Resultaten visar på små skillnader mellan Sverige och Norge respektive stora skillnader mellan de Nordiska länderna och Storbritannien.

En slutsats är att en ständig utveckling av innehållet i arbetet ställer krav på goda förutsättningar för ett livslångt lärande. För att det ska bli verklighet krävs att den Nordiska modellen, med ett aktivt trepartssamarbete mellan staten, arbetsgivare- och arbetstagarorganisationerna, skapar bättre möjligheter för vidareutveckling och omställning genom hela arbetslivet. 

Language

Svenska

Topic

Teknik

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Utbildning (utbildningsbevis)
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Lecturers

Profile image for Anna Spånt Enbuske

Anna Spånt Enbuske Lecturer

Kommunal

Utredare på fackförbundet Kommunal där jag bland annat arbetar med på vilket sätt digital teknik, utbildning och yrkesutveckling samt stödjande teknik påverkar medlemmarnas arbeten.