Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning

Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning

Föreläsare: Manne Andersson, Vivéca Busck Håkans

Spår: Informatik/semantik/standards

I slutet av året är E-hälsomyndigheten klar med regeringsuppdraget: Uppdrag att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer, NGS. 

För att en e-hälsospecifikation ska få status som gemensam och nationell ska den genomgå en process där den bedöms med hjälp av olika kriterier – en form av kvalitetssäkring.
E-hälsomyndighetens seminarium ger praktisk kunskap om den planerade processens olika steg. Och på en fördjupad nivå beskrivs de kriterier och grundprinciper som ligger till grund för bedömningen.

Under seminariet visas de översatta och för svenska förhållanden anpassade bedömningskriterierna. E-hälsomyndigheten har bland annat tagit avstamp i de arbeten som gjorts inom EU. En genomgång görs också av vad grundprinciperna: öppenhet, konsensus, balans och insyn, innebär för bedömning av specifikationer.

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Benefits/effects
Management
Innovation/research
Documentation,
Government information

Föreläsare

Profilbild för Manne Andersson

Manne Andersson Föreläsare

Arkitekt
E-hälsomyndigheten

Manne Andersson har många års erfarenhet av digitalisering inom offentlig sektor och arbetar främst med frågor som rör arkitektur, interoperabilitet och standardisering.

Profilbild för Vivéca Busck Håkans

Vivéca Busck Håkans Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Vivéca Busck Håkans, processledare inom NGS-programmet. Sjuksköterska och statsvetare med lång erfarenhet av informatik inom hälso- och sjukvården. Vivéca ingår i Sveriges expertgrupp för ICNP, International Classification of Nursing Practice. (ICNP är den terminologi som sjuksköterskor över stora delar av världen använder för att journalföra omvårdnad.)