Header image for Vitalis 2021
Profile image for Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning

Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning

Lecturers: Manne Andersson, Vivéca Busck Håkans

Track: Informatik/semantik/standards

I slutet av året är E-hälsomyndigheten klar med regeringsuppdraget: Uppdrag att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer, NGS. 

För att en e-hälsospecifikation ska få status som gemensam och nationell ska den genomgå en process där den bedöms med hjälp av olika kriterier – en form av kvalitetssäkring.
E-hälsomyndighetens seminarium ger praktisk kunskap om den planerade processens olika steg. Och på en fördjupad nivå beskrivs de kriterier och grundprinciper som ligger till grund för bedömningen.

Under seminariet visas de översatta och för svenska förhållanden anpassade bedömningskriterierna. E-hälsomyndigheten har bland annat tagit avstamp i de arbeten som gjorts inom EU. En genomgång görs också av vad grundprinciperna: öppenhet, konsensus, balans och insyn, innebär för bedömning av specifikationer.

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Dokumentation
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Manne Andersson

Manne Andersson Lecturer

Arkitekt
E-hälsomyndigheten

Manne Andersson har många års erfarenhet av digitalisering inom offentlig sektor och arbetar främst med frågor som rör arkitektur, interoperabilitet och standardisering.

Profile image for Vivéca Busck Håkans

Vivéca Busck Håkans Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Vivéca Busck Håkans, processledare inom NGS-programmet. Sjuksköterska och statsvetare med lång erfarenhet av informatik inom hälso- och sjukvården. Vivéca ingår i Sveriges expertgrupp för ICNP, International Classification of Nursing Practice. (ICNP är den terminologi som sjuksköterskor över stora delar av världen använder för att journalföra omvårdnad.)