Profilbild för Manne Andersson

Manne Andersson Föreläsare

Arkitekt
E-hälsomyndigheten

Föreläsare för

Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning

Manne Andersson har många års erfarenhet av digitalisering inom offentlig sektor och arbetar främst med frågor som rör arkitektur, interoperabilitet och standardisering.